Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Czechy

Gdzie powstaje obowiązek opodatkowania dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej w Republice Czeskiej przez obywatela polskiego?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 24.06.1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. ...

czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika z tytułu korzystania z usług doradczych, badań rynku oraz świadczeń o podobnym charakterze, w szczególności usług pośrednictwa i marketingowych na rynkach różnych krajów w szczególności na rynku czeskim, chińskim, rosyjskim, ukraińskim i uzbeckim

Działając na podstawie art. 14e § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień następujących umów: 1) umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania ...

W jakiej wysokości należy pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od wypłaconej dywidendy na rzecz udziałowca będącego rezydentem w Republice Czeskiej ?

Działając na podstawie art. 14e § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 24 czerwca 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresi ...

czy Społka wypłacając czynsz z tytułu najmu wagonów firmie czeskiej ma obowiązek potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wyskości 5% od kwoty netto (kwota bez podatku VAT) czy od kwoty brutto ?

Działając na podstawie art. 14 e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień art. 12 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 24 czerwca ...

Czy należności czeskiego teatru wypłacone przez Wnioskodawcę w związku z działalnością artystyczną wykonaną w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce ?Czy słowo "może" w kontekście art. 17. ust. 2 umowy o upo między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej oznacza "musi" pobrać podatek?

Działając na podstawie art. 14e § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej Ordynacja podatkowa), udzielając interpretacji w zakresie postanowień art. 17 umowy z dnia 24 czerwca 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji pomiędzy podmiotami polskimi dot. wykonanych usług architektonicznych na rzecz kontrahenta z Czech.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 27.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług t ...

Pytanie dotyczy zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług na terenie Czech i opodatkowania tam podatkiem od towarów i usług wykonanych usług architektonicznych na rzecz kontrahenta z Czech.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 27.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towa ...

W jaki sposób należy opodatkować dochód pracowników oddelegowanych do pracy w Republice Czeskiej?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 24 czerwca 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku ...

W jaki sposób należy dokonać rozliczenia dochodu za 2006r. w przypadku uzyskania dochodu w Polsce w okresie: od dnia 01.01.2006r. do dnia 31.05.2006r. oraz gdy od 05.06.2006r. Podatnik przeniósł centrum interesów życiowych za granicę do Czech?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 31.01.2007r. (przekazanym email) – uzupełnionym wnioskiem z dnia 01.02.2007r. (data wpływu do Urzędu w dniu 07.02.2007r.) o udzielenie pisem ...

Czy dochód z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce podlega w Polsce opodatkowaniu

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy ...

Generowanie strony w 12 ms