Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Szwecja


Gdzie jest opodatkowana renta uzyskiwana ze Szwecji przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce ?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 5 czerwca 1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu ...

Czy na podatniku ciąży obowiązek zapłaty podatku od wypłaconej dywidendy akcjonariuszowi z siedzibą w Szwecji ?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie art. 10 ust. 1 umowy z dnia 5 czerwca 1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochod ...

Czy za usługi na rzecz firmy z siedzibą w Szwecji należy potrącić 20% podatku zgodnie z art. 21 updop czy też nie pobierać podatku zgodnie z art. 7 umowy polsko-szwedzkiej ?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji Konwencji z dnia 19 listopada 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie pod ...

Gdzie są opodatkowane dochody radcy ambasady polskiej w Sztokholmie, mającego miejsce zamieszkania w Szwecji?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 19.11.2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowan ...

Czy dochody osoby, któa przeniosła miejsce zamieszkania do Szwecji podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 19 listopada 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opoda ...

W jaki sposób należy liczyć okres 183 dni, o którym mowa w art. 15 ust 2 pkt a) polsko-szwedzkiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 19 listopada 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opoda ...

Czy u podatnika świadczącego usługi budowlane wyłącznie na terenie Szwecji powstanie obowiązek rejestracji dla celów podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 października 2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 20 października 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Czy przeniesienie mojego centrum życiowego do Szwecji spowoduje, iż nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce nie wystąpi?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 19.11.2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie pod ...

- w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet z tytułu podróży służbowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Szwecji.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 19.01.2007r. znak: US.I/415-104/06, w sprawie udzielenia interpretacji co do stosowania przepisów prawa podatkowego w zak ...

Generowanie strony w 121 ms