Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Anglia

Czy może w Zjednoczonym Królestwie dokonać rocznego rozliczenia wszystkich dochodów uzyskanych w 2005 r., tj. zarówno w Polsce jak również w Zjednoczonym Królestwie?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie ...

Interpretacja

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie p ...

Czy powinienem rozliczyć się z podatku dochodowego za ubiegły rok (2005 r.) i złożyć w polskim urzędzie skarbowym roczne zeznanie podatkowe.

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie p ...

Czy w przypadku uzyskiwania dochodów wyłącznie w Wielkiej Brytanii należy dokonać rozliczenia rocznego tylko w tym państwie ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 147 § 1 i § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z póź. zm. ), oraz art. 4 ust. 1 umowy z dnia 16 grudnia 1976r między Rządem Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu (Dz .U .z 1978r, Nr 7 poz . ...

Czy w przypadku uzyskiwania dochodów wyłącznie w Wielkiej Brytanii należy dokonać rozliczenia rocznego tylko w tym państwie ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 147§1 i §4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z póź. zm. ), oraz art. 4 ust. 1 umowy z dnia 16 grudnia 1976r między Rządem Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu (Dz .U .z 1978r, Nr 7 poz . 20) ...

Czy należności wypłacane za prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego w świetle umowy polsko-brytyjskiej nie są należnościami licencyjnymi i w związku z tym nie ma obowiązku pobrania podatku u źródła?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie art. 12 konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uc ...

Czy należności wypłacane za świadczone usługi doradcze oraz świadczenia o podobnym charakterze w świetle umowy polsko-angielskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu ...

Czy podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe za 2005 r. w Polsce w sytuacji, gdy dochody osiągał wyłącznie w Anglii?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik w 2005r. osiągał dochody w Anglii, na dzień 31.12.2005r.według złożonego zgłoszenia aktualizacyjnego na druku NIP-3 zamieszkiwał na terytorium Anglii, gdzie dokonał stosownego rozliczenia w tamtejszym organie podatkowym. W Polsce Podatnik nie uzyskał żadnych dochodów. Zdaniem Wnioskodawcy w świetle przytoczonych faktów stosownego roz ...


W związku z pracą wykonywaną w Anglii podatnikowi przyznano świadczenie emerytalno-rentowe. Przy wypłacie świadczenia bank pobiera podatek dochodowy. Podatnik pyta, czy słusznie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 16.04.2007 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie opodatkowania świadczenia emerytalno-re ...

Generowanie strony w 29 ms