Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkoleniowiec


Czy udział w szkoleniu stanowi dla uczestnika przychów podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi w Polsce dystrybucję sprzętu medycznego (dalej: Urządzenia). Urządzenia te służą do przeprowadzania tomografii komputerowej wykonywania rezonansu magnetycznego oraz ultrasonografii. W związku z technologicznym zaawansowaniem Urządzeń do ich właściwego wykorzystania niezbędna jest nie tylko specjalistyczne wiedza medyczna, le ...

Czy sfinansowanie profesorowi udziału w sympozjum zagranicznym powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka podpisała z profesorem umowę, z której wynika, że: 1)Spółka pokryje koszty związane z organizowanym za granicą sympozjum, tj. koszty uczestnictwa w sympozjum oraz koszty zakwaterowania. 2)Profesor przedstawi Spółce szczegółowe sprawozdanie z sympozjum, napisze artykuł do gazety prowadzonej przez Spółkę oraz przeprowadzi szkolenie dla ...


Czy są kosztami uzyskania przychodów wydatki za całodzienne wyżywienie i noclegi poniesione na zleceniobiorcę – osobę prowadzącą działalność gospodarczą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na zakup szkoleń dla zleceniobiorców mogą zostać ujęte w ciężar kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w i ...

Generowanie strony w 61 ms