Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wpisowe

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do ustalenia kwoty obrotu w związku z którym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego do określenia proporcji, o której mowa mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.z 2005 roku Nr 8, poz.60 z późn.zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w złożonym w dniu 27.07.2006 r. wniosku w zakresie określenia kwot, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwot p ...

Czy wpłaconą jednorazowo przez członka Stowarzyszenia składkę określoną w statucie wpisowym należy zaliczyć na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów wolnych od podatku dochodowego?

W dniu 23.10.2006r. Stowarzyszenie złożyło wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na bazie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedstawiając następujący stan faktyczny: Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia jego członkowie zobowiązani są do uiszczenia wpisowego w postaci jednorazowej wpłaty oraz miesięcznych składek członkowskich, ...

czy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego wpisowego i składki członkowskiej wpłacane zgodnie ze statutem przez członków Izby Gospodarczej w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Opodatkowanie wpisowego wnoszonego przez amatorskie drużyny sportowe w przypadku gdy Wnioskodawca świadczy usługi ex 92 wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

1) określenie momentu powstania przychodu z tytułu składek członkowskich, opłat z tytułu nadzoru, opłat z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, opłat z tytułu wpisu na listę kandydatów na biegłych rewidentów oraz wpłat z tytułu kar orzeczonych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny pobieranych w ramach prowadzonej działalności statutowej,2) zwolnienie z opodatkowania składek członkowskich,3) struktura ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze źródeł, których część nie podlega opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...


Zwolnienia od podatku Stowarzyszenia prowadzącego wyłącznie działalność statutową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na bieżącą działalność Sekcji Piłki Ręcznej w okresie od dnia 08.06.2010 roku do 01.08.2010 roku stanowią koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy poprawne jest uznawanie przychodu z tytułu opłaty stowarzyszeniowej jako niepodlegającego VAT i dokumentowanie przychodu z tego tytułu notą księgową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając ...

opłaty wpisowe członkowskie - czynności niepodlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 64 ms