Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przerwa w komunikacji

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy stosowanie stawki podatku 7 % jest prawidłowe przy opodatkowaniu: A) usług przewozowych, B) wynagrodzenia za przestoje.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.11.2005 r.), uzupełnionego pismami z dnia 06.12.2005 r. oraz z dnia 15.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji c ...

Opodatkowanie przestojów w transporcie międzynarodowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 5 ms