Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Węgry

a) Czy realizowane przez spółkę roboty budowlane (3-6 miesięcy) na terenie Słowacji, Holandii i Węgier stanowią zakład?b) Jakie są zasady korekty zobowiązania podatkowego w przypadku gdy termin prac budowlanych w innym państwie ulegnie przedłużeniu powyżej 12 miesiecy i budowa ta stanie się zakładem?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, Minister Finansów stanowisko przedstawione we wniosku Spółki w sprawie dotyczącej interpretacji art. 5 ust. 3 konwencji z 13.02.2002 r. między ...

Pytanie podatnika Czy będą podlegały zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w Polsce w/w przychody osiągnięte przez zagranicznych rezydentów według art.21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art.29 ust.1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów art.21 ust.1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 29 ust.1 pkt 5 ust ...

Czy opłaty licencyjne ponoszone przez Spółkę na rzecz rezydenta amerykańskiego stanowią należności licencyjne czy należy je uznać za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 1 umowy polsko-amerykańskiej?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej: Op), udzielając interpretacji w zakresie postanowień art. 12 Konwencji z dnia 23 września 1992 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i m ...

Czy dochód z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce podlega w Polsce opodatkowaniu

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy ...

Gdzie podlegają opodatkowaniu dochody z działalności sportowej wykonywanej na Węgrzech?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 w związku z art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień Konwencji z dnia 23.09.1992 r między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w za ...

W jakiej wysokości obciążeniu podatkowemu będą podlegać podwykonawcy polscy, w przypadku wykonania usług budowlanych na rzecz węgierskiej spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy dochody uzyskane przez Podatnika w 2006 r. i w 2007 r. na terytorium Korei i Węgier podlegają w Polsce opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Czy na Funduszu ciąży obowiązek poboru podatku od wypłaty dokonanej na rzecz osób fizycznych posiadających rezydencję podatkową w Luksemburgu, na Węgrzech ? Czy Fundusz jest zobowiązany pobrać podatek od wypłaty dokonanej na rzecz osób fizycznych posiadających rezydencję podatkową w Niemczech ? Czy na Funduszu ciąży obowiązek poboru podatku od wypłaty dokonanej na rzecz polskich oraz zagranicznych osób prawnych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Obowiązku poboru podatku od wypłaty dokonanej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa od osób fizycznych mających rezydencję podatkową w Luksemburgu, na Węgrzech i w Niemczech.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 11 ms