Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakończenie prowadzenia działalności

Czy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym wartość remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 28.06.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i spo ...

Czy mamy obowiązek wykazania w spisie z natury sporządzonym na dzień zaprzestania wykonywania czynności podalegających opodatkowaniu i opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieruchomości (budynek+grunt) pozostających po likwidacji działalności gospodarczej przez podatnika ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2005 r. podatników w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione w ...

Czy mamy obowiązek wykazania w spisie z natury sporządzonym na dzień zaprzestania wykonywania czynności podalegających opodatkowaniu i opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieruchomości (budynek+grunt) pozostających po likwidacji działalności gospodarczej przez podatnika ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia podatników na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach znak: PP/4409-11-56/05 z dnia 03.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług- ...

Czy rozliczenie podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2007r, będącym miesiącem wniesienia aportem do nowopowstającej spółki jawnej przedsiębiorstw prowadzonych do tej pory na własny rachunek przez obu wspólników, powinno dotyczyć tylko spółki jawnej czy zarówno spółki jawnej jak i przedsiębiorstw wniesionych aportem do tej spółki na podstawie art.99 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.03.2007r. (data wpływu 27.03.20067.), udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2007r.,będącym m ...

Generowanie strony w 11 ms