Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadectwo pochodzenia towaru

W jakim momencie powstaje przychód z tytułu sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, potwierdzających wytworzenie energii w odnawialnym źródle?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani (....) z 15.11.2005 r. (data złożenia w tut. urzędzie: 16.11.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej momentu uzyskania prz ...

Generowanie strony w 59 ms