Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o cenach

W jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania dla celu obliczenia podatku VAT w przypadku braku odpowiedniego udokumentowania sprzedaży na eksport?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 26.09.2005 r., doręczonego do tut. Urzędu w dniu 27.12.2005 r. uzupełnionego następnie wniesieniem opłaty skarbowej w dniu 11.01.2006 r. w sprawie udziele ...

Generowanie strony w 3 ms