Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Irlandia

Czy Podatniczka powinna rozliczać się w roku 2005 w Polsce z dochodów uzyskanych w Irlandii?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 13 listopada 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w za ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż otrzymuje Pan wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracodawcą irlandzkim. W związku z powyższym pyta Pan kto ma wykonywać obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i czy Pan jako zleceniobiorca – osoba uzyskująca dochody może przejąć na siebie taki obowiązek?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 8 sierpnia 2006 roku ...

czy przy montażu swich wyrobów w Irlandi korzystając z usług miejscowego podwykonawcy , otrzymując od tej firmy fakturę ze stawką 0% , Spółka będzie zobligowana do wystawienia faktury wewnętrznej naliczającej podatek VAT.

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zmian.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T., po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 23-10-2006 r. orzeka w nastę ...

Spółka zawarła umowę na wykonanie w Irlandii dla podatnika VAT usług montażu stolarki okiennej i drzwiowej swojej produkcji. Czy czynności te będą opdatkowane w Polsce.

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zmian.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T., po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 23-10-2006 r. orzeka w nastę ...

W jaki sposób są opodatkowane dochody osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce uzyskane z pracy wykonywanej w Irlandii w 2005 r?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 13 listopada 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w za ...

Czy w związku z uzyskiwaniem dochodów wypłacanych przez pracodawcę mającego siedzibę w Irlandii, wynagrodzenie Podatnika podlega opodatkowaniu w Polsce zgodnie z tzw. metodą wyłączenia z progresją zawartą w polsko-irlandzkiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 13 listopada 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w za ...

Czy podatnik ma obowiązek rozliczyć w Polsce podatek dochodowy od dochodów uzyskanych za granicą?

W dniu 8 listopada 2006r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek wojewódz ...

Przeniosłem się na stałe do Irlandii. Czy w Polsce podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 13.11.1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od doch ...

Jak opodatkować dochody rezydentów Irlandii z tytułu najmu nieruchomności w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 13 listopada 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków ...

W którym państwie podlegają opodatkowaniu dochody osiagnięte w Polsce i w Irlandii, jeśli miejsce zamieszkania zostało przeniesione do Irlandii?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 13 listopada 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w za ...

Generowanie strony w 6 ms