Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: słup energetyczny

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości linie oświetleniowe- budowle służące tylko do dostarczania energii w celi oświetlenia drogi, znajdujące się w pasach dróg publicznych ? Czy słupy energetyczne znajdujące się w pasach drogowych, na których podwieszone są jednocześnie dwie linie (służąca przesyłowi energii do odbiorców i oświetleniowa oraz oprawy oświetleniowe), podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ?

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrzeniu wniosku podatnika l.dz. 24654 dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 29 września 2006 ...

Generowanie strony w 9 ms