Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienie z tajemnicy zawodowej

Czy ustalając faktyczny współczynnik korekty dla potrzeb częściowego odliczenia podatku od towarów i usług za 2005r. należy uwzględnić otrzymane do 31 maja 2005r. dotacje niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art.90 ust.1 – 4, art.91 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), art.1 pkt 24 lit. a) ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie n ...

Generowanie strony w 9 ms