Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czas

Pytanie podatnika Czy pierwsza rata leasingowa może zostać jednorazowo uznana w ciężar wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I ...

W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, od jakiego momentu należy liczyć okres 24 miesięcy dla materiałów czasowo używanych na terytorium Francji, a wywiezionych przed 01.05.2004 r. (czy materiały te powinny być brane pod uwagę) – czy od dnia faktycznego wywozu, czy też od dnia 01.05.2004 r.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka od kwietnia 2003 r. realizuje na terenie Francji kontrakty na rzecz Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych (CERN), który posiada siedzibę w Szwajcarii. Przewiduje się, że prace trwać będą do 30 kwietnia 2006 r. (istnieje także możliwość dalszego kontynuowania robót w sytuacji pozyskania kolejnych zleceń dodatkowych od CERN). CERN to Europejska Orga ...

Czy jako wspólnik, w proporcji do posiadanych udziałów w spółce, wyżej określoną pierwszą opłatę leasingową można zaliczyć w całości do kosztów podatkowych w dacie otrzymania faktury przez spółkę, czy też proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

W przypadku, gdy zleceniodawca wyrazi zgodę na zwrot kosztów noclegu, stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit określony w rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej, uznając taki przypadek jako uzasadniony, wówczas zwrócona nadwyżka ponad limit, będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem prawidłowego ich udokumentowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 33 ms