Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi ochrony zabytków


Czy do robót budowlanych i robót konserwatorskich należy stosować jednolitą 22% stawkę podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.10.2005 r. (uzupełnionego w dniu 20.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, s ...

Czy usługi świadczone przez Jednostkę w zakresie wykopaliskowych ratowniczych badań archeologicznych, powierzchniowych badań archeologicznych, nadzorów archeologicznych oraz sporządzania wyników badań, o symbolu PKWiU 92.52.12-00.00 podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 (załącznik nr 4 poz. 11) ustawy o podatku VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), art. 43. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku Jednostki, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

#61656;Czy wobec zaistniałego stanu faktycznego oraz sposobu sformułowania punktu 11 załącznika 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Pani działalność konserwatorska zwolniona jest z podatku VAT?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że rozpoczyna Pani działalność gospodarczą w zakresie konserwacji dzieł sztuki i usług artystycznych. W ramach prowadzonej działalności ma Pani podpisane umowy na dokonanie konserwacji historycznych budynków sakralnych. Prace realizowane zakwalifikowane są do usług ochrony zabytków, usługi w zakresie ochrony miejsc i budynków historycznych tj ...

zwolnienie z opodatkowania usług związanych z renowacją elewacji zabytkowego kościoła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego dla usług ochrony zabytków oraz usług świadczonych przez artystów indywidualnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT prac remontowych wykonywanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi konserwacji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT czy też korzystają ze zwolnienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

możliwość zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług do prac rekonstrukcji schodów wykonywanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Kato/wicach działając w imieniu Ministr ...

Opodatkowanie robót zabezpieczających mur okalający zabytkowy kościół.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 106 ms