Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wspólnota gruntowa

Wspólnota Gruntowa zawarła umowę dzierżawy nieruchomości. Zgodnie z umową wydzierżawiający na własny koszt doprowadził do wydzierżawianej nieruchomości przyłącza wodne i energetyczne. Wnioskodawca pyta czy powinien rozliczać dochody uzyskane z dzierżawy zgodnie z ustawą o rachunkowości , a poniesione koszty zaliczać do kosztów uzyskania przychodów ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jt. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.07.2006r.( uzupełniono dnia 07.08.2006r., 25.09.2006r., 08.11.2006r.)w sprawie udzielenia interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku do ...

Czy transakcja zbycia przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej na rzecz Skarbu Państwa wyżej wymienionych działek podlega podatkowi dochodowemu? Czy w przypadku zbycia działek gruntu przez Spółkę innemu kontrahentowi niż Skarb Państwa, transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy przychód z dzierżawy gruntów przez wspólnotę gruntową przekazany jej udziałowcom może być opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

W związku z istniejącym stanem faktycznym nie znajdującym zdaniem wnioskodawcy odniesienia do przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jak i w drukach podatkowych CIT 8 i CIT 8/O brak tego typu podmiotu, czy Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej w osadzie B, podlega tejże ustawie i ciążą na niej wynikające z niej obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy uzyskany przez Wspólnotę przychód z tytułu czynszu dzierżawnego przekazywany proporcjonalnie udziałowcom, podlega opodatkowaniu samodzielnie przez członków Wspólnoty, czy też Wspólnota Leśno-Pastwiskowa jest płatnikiem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

W jaki sposób należy ustalić koszt własny sprzedawanych działek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży, pomniejszonego o 10% (darowizna) należy odprowadzić podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

1) Czy w związku z zaistniałą sprzedażą mieszkania Zainteresowana będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego od uzyskanego dochodu z jego zbycia oraz podatek od części wspólnej gruntu? 2) Czy ww. transakcję sprzedaży (w tym zbycie udziału w gruncie przynależnym do lokalu mieszkalnego) Wnioskodawczyni zobligowana jest wykazać w rocznym rozliczeniu podatkowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

Czy od kwoty przekazanej na budowę kościoła należy również odprowadzić podatek dochodowy – jeśli tak, to od jakiej podstawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...


Generowanie strony w 94 ms