Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ograniczenie zwrotu podatku

W jakiej wysokości i w jakim terminie przysługuje zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz dostawie towarów wraz z montażem poza terytorium kraju ?

Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że w m-cu maju 2006r. tytułem przedpłaty dokonanej przez kontrahenta francuskiego podatniczka wystawiła fakturę VAT jako sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Kwotę sprzedaży wykazano w poz.21 deklaracji VAT-7 jako dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. Ponadto w deklaracji VAT-7 wykazano wewnątrzwspólnotową dos ...

Generowanie strony w 6 ms