Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakres postępowania

dotyczy zasad udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - przedmiotu wniosku o interpretację

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu odwołania z dnia 25.07.2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 7.07.2006r., znak: IS.I/2-4231/13/06, uchylającej postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie z dnia 17.03.2006 r., znak: US.I ...

Generowanie strony w 9 ms