Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: połączenie międzynarodowe

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo otrzymać zwrot podatku od towarów i usług naliczonego w usługach zakańczania połączeń, zakupionych u operatorów telekomunikacyjnych działających na terytorium Polski. Ponadto pyta, czy prawo to przysługuje także w odniesieniu do podatku naliczonego w innych towarach oraz usługach, służących do świadczenia usług zakańczania połączeń świadczonych na rzecz operatorów amerykańskich.

Dnia 04 września 2006r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatnika w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawa o VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik świadczy na rzecz operatorów t ...

Czy ze względu na rozliczenie połączenia metodą łączenia udziałów, która zgodnie z przepisami o rachunkowości nie wymaga zamykania ksiąg rachunkowych, Spółka, jako podatnik podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z uwagi na prowadzenie działalności za pośrednictwem zakładu w rozumieniu Umowy z Niemcami, powinna uwzględnić w zeznaniu podatkowym za 2010 r. dotyczącym dochodów generowanych poprzez jej zakład w Polsce także przychody i koszty uzyskania przychodu XY Polska S.A. wykazywane przez XY Polska S.A., od początku roku podatkowego 2010 r. do dnia połączenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

skutki podatkowe przejęcia polskich spółek kapitałowych: XY Express Sp. z o.o. i „C.” Polska Sp. z o.o. przez spółkę niemiecką w wyniku połączenia transgranicznego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

podatkowe skutki transakcji wymiany udziałów dla Wnioskodawcy, jako spółki nabywającej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

rozliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym za 2010 r. dochodów polskich oddziałów spółki europejskiej wraz z uwzględnieniem przychodów i kosztów osiągniętych przez polskie spółki kapitałowe: XY Polska S.A., XY Express Sp. z o.o. oraz „C.” Polska Sp. z o.o. od początku roku podatkowego 2010 r. do dnia połączenia metodą łączenia udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

brak skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych przy transakcji przejęcia spółki niemieckiej przez spółkę europejską

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 7 ms