Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zabudowa siedliskowa

Czy nabywając działkę rolno - leśną o powierzchni 165 arów z prawem do zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej spełnię obowiązki wynikające z ulgi "kasa mieszkaniowa" dotyczące zainwestowania oszczędności ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani A. B. z dnia 20.08.2006r. (data wpływu 22.08.2006r.) uzupełnionego w dniu 22.08.2006r. (data wpływu uzupełnienia 24.08.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...


zwolnienie z opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy dostawa opisanej nieruchomości położonej na terenie rolnym z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej korzysta ze zwolnienia od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 5 ms