Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: redystrybucja

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo interpretuje przepis mówiący o pierwszym dniu wydania wydawnictw? Dotyczy powstania obowiązku podatkowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60z późn. zm.), art. 20 ust. 1, ust.2, ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.12.2005r (wpłynęło 29.12.2005r) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu ...

Czy w przypadku otrzymania wynagrodzenia za usługi redystrybucji towarów naliczanych w przypadku realizacji łącznego planu zakupów w cyklach kwartalnych i półrocznych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy środki pieniężne otrzymane przez lidera konsorcjum na realizację projektu, następnie przekazywane przez lidera konsorcjum członkom konsorcjum, będą przez cały czas miały charakter środków publicznych, tj. również u członków konsorcjum będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy Spółka, będąc Partnerem odpowiedzialnym za realizację projektu, w zakresie wynikającym z umowy partnerskiej i wniosku o dofinansowanie projektu, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dotacji otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jeśli środki pieniężne otrzymuje za pośrednictwem Lidera?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej usługi redystrybucji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 63 ms