Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: partnerstwo publiczno-prywatne

Czy środki pieniężne otrzymane przez spółkę od partnera na realizację działań projektów finansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stwierdza, że stanowisko Spółki w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych środków pieniężnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów - jest prawidłow ...

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że koszty bieżącego utrzymania Drogi, w tym bieżących napraw, poniesione w danym kwartale, powinny być zaliczone do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskaniem przez Spółkę przychodu za ten kwartał i zaliczone do kosztów podatkowych w momencie uzyskania przychodu z tytułu eksploatacji Drogi za ten kwartał?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 19 ms