Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kasa oszczędnościowo-budowlana

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwot ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2003 r., uzupełnionego w dniu 26.04.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własności ...


Czy wpłacenie w końcu 2005 r. wycofanych oszczędności z Kasy Mieszkaniowej do firmy developerskiej, z którą w momencie wpłaty zostanie zawarta umowa rezerwacyjna i wystawiona faktura VAT za dokonanie wpłaty opłaty rezerwacyjnej, będzie uznane za zrealizowanie celu mieszkaniowego, jeżeli jego budowa rozpocznie się na początku 2006 r., a umowa notarialna zostanie zawarta w 2007 r. po zakończeniu budowy?

Ze złożonego wniosku z dnia 17.10.2005 r. (data wpływu – 18.10.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 10.11.2005 r. (data wpływu – 15.11.2005 r.) wynika, że Podatniczka w dniu 27.12.1999 r. zawarła umowę z Bankiem Śląskim S.A. prowadzącym Kasę Mieszkaniową w rozumieniu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 26 października 1995 r. (Dz. ...

1.W jakim okresie od daty otrzymania, muszą być wydatkowane środki zgromadzone w kasie mieszkaniowej?2.Czy za całości kwoty środków z kasy mieszkaniowej mogę we własnym zakresie zakupić CHF i dokonać nadpłaty kredytu na rachunek walutowy otwarty do spłaty kredytu hipotecznego- nadmieniam, że bank dopuszcza taką formę nadpłaty?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14 b § 1 , § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa / j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 /, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 20.02.2006 r. uzupełnione pismem z dnia 21. ...

Czy do przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności polegającej na świadczeniu odpłatnych usług finansowych zaliczać należy także przychody należne, zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mini ...

Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 59 ms