Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samolot

Cy podatnik będzie mógł odliczać podatek VAT w związku z zakupem lub wynajęciem samolotu dla celów działalności gospodarczej?

W związku z potrzebą szybkiego kontaktowania się z kontrahentami rozrzuconymi po kraju ( Kraków, Warszawa, Katowice, Stargard Szczeciński), a tym samym skrócenia do minimum czasu na pokonywanie drogi podatnik zamierza zakupić lub wynająć do celów działalności gospodarczej samolot. Zdaniem podatnika, szybki i bezpośredni kontakt z klientami ma bezpośredni wpływ na wielkość i jakość produkcji tj. pr ...

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 27 listopada 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę ...

Czy wydatki związane z eksploatacją samolotu, który będzie wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki oraz odpisy amortyzacyjne w wysokości 14% od jego wartości będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki?

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi transportowe na terenie kraju i poza jego granicami, zarówno kontrahentom polskim jak i zagranicznym. Zakres działania Spółki dotyczy całej Europy. Spółka zatrudnia ponad 30 kierowców i niejednokrotnie pojawia się problem ich przetransportowania do danego punktu, w którym będą mogli rozpocząć pracę, nie wykorzyst ...

Spółka rozważa, czy wydatki zwrócone pracownikowi – Prezesowi Zarządu – w związku z odbywaniem podróży służbowych, z wykorzystaniem samolotu niebędącego własnością Firmy, tj. wydatki na paliwo, opłaty za lądowanie, starty i nawigację – będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W dniu 21.03.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 21.05.2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Prezes Spółki, zatrudniony w Spółce na umowę o pracę, w ramach swoich obowiązków podróżuje po Polsce i świecie. Wszystkie podróże mają charakter sł ...

Czy do importu towarów z przeznaczeniem do konsumpcji na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych do krajów Unii Europejskiej można zastosować 0% stawki VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku znak AMZ3/1023/WO/06 z dnia 27.11.2006r. (wpływ do Urzędu 27.11.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj.: czy do importu towarów z przeznaczeniem do konsumpcji na ...

Czy zwrócone, udokumentowane wydatki związane z wykorzystywaniem do celów służbowych samolotu, którego jestem operatorem, tj. wydatki na paliwo, opłaty za lądowanie, starty inawigację itp. - będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1, §4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 15 marca 2007r.o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ocenia stanowisko X zamieszkałego w miejscowości ...

Czy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia ultralekkiego samolotu, który będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej istnieje obowiązek obliczenia i zapłaty podatku VAT na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy o VAT?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 12.02.2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze z dnia 30.01.2007 r., nr PP/443-173/06 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja ...

W świetle definicji produktu kompensacyjnego i części zamiennej należy stwierdzić, iż powracający do kraju produkt kompensacyjny jakim jest silnik, jest częścią zamienną, która zastępuje zepsuty silnik w samolocie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z wykorzystaniem samolotu do celów prowadzonej działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Zakup biletów lotniczych w związku z wyjazdem pracowników w ramach oddelegowania ich do pracy w Norwegii jako koszt uzyskania przychodu w podatku od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 29 ms