Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: realizacja materiałów filmowych

Jaką stawkę podatku zastosować przy wykonywaniu usłuług w zakresie autorskiej realizacji materiałów filmowych?

Na podstawie przepisów: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 16.08.2006 r., znak: ...

Generowanie strony w 9 ms