Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności procesowe

Czy wypłacane alimenty na zaspokojenie potrzeb rodziny przez czas trwania procesu rozwodowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 24 sierpnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście z dnia 10 sierpnia 2006 r. Nr 1435/FO3/415-77/06/MG w sprawie pisemnej inte ...

Czy mając na uwadze, iż firma otrzymała od Komornika Sądowego postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o zapłatę 148.661 zł wraz z kosztami procesu, w tym 1.859 zł tytułem zwrotu opłaty od pozwu i 3.615 zł jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego, Wnioskodawca może zaksięgować w koszty swojej działalności – pod datą otrzymania postanowienia, tj. 12 listopada 2007 r. – kwotę 93.597 zł 25 gr., tj. sumę wynikającą z postanowienia o umorzeniu egzekucji pomniejszoną o wartość netto środków transportu i ładunku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

CIT - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z prowadzonym procesem sądowym o odszkodowanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 15 ms