Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji

Czy poniesione przez spółkę koszty udostępnienia akcji pracownikom spółki na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, takie jak: koszt zakupu komputera, programu komputerowego, druku akcji, materiałów biurowych, opłat pocztowych, ogłoszeń w prasie, stanowią koszty uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Z. S.A. z dnia 27.07.2006 r. (...) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat ...

Czy na podstawie art. 16a – 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: - Spółka z dniem 16.11.2007 r. nabyła prawo do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od kwoty 3.273.573 zł, - w bilansie za 2007 r. Spółka ma ująć odpisy amortyzacyjne od nowej wartości początkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...


Czy Spółka może ustalić i stosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości odpowiadającej okresowi odpisu amortyzacji w ciągu 10 lat (nie krócej niż 10 lat) od wartości realizowanego ulepszenia budynku kaszarni i zamierzonego w budynku magazynu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w i ...

Generowanie strony w 41 ms