Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Art. 1 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców nie stwarza zamkniętego katalogu przedsiębiorców mogących ubiegać się o objęcie ich restrukturyzacją - świadczą o tym użyte w nim zwroty "w szczególności" i "wyrażającym się zwłaszcza". Jedyne ograniczenia podmiotowe przewidziane przez ustawodawcę zawarte są w art. 3 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż nie stosuje się tej ustawy do przedsiębiorców znajdujących się w likwidacji lub w upadłości.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 marca 2005 r. (I SA/Bk 3/05) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę Piotra D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2004 r., Nr PPI/4407-U-25/R/BKL/04, w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego. 2. W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji ustalił, iż zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w moc ...


Generowanie strony w 26 ms