Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tożsamość towaru

Czy przedstawiony sposób prowadzenia i dokumentowania sprzedaży gazu uprawnia do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 15 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Kielcach, działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.07.2006r., wniesionego na postanowienie Nr 341000-RPA-911-6/06 wydane w dniu 10.07.2006. przez Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach uznając ...

Generowanie strony w 4 ms