Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rzecznik

Centrum Szkolenia prosi o pomoc w interpretacji co do kwestii zwolnienia przedmiotowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowego wynagrodzenia dla żołnierzy pełniących funkcję rzecznika dyscyplinarnego w jednostkach poza granicami.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) porozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 26.10.2006 r. "CS" w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dodatkowego wynagrodzenia rzecznika dyscypli ...

Czy opodatkowanie sprzedaży towaru, jakim w przekonaniu Podatnika jest towar w postaci połączenia książki i płyty DVD, objęte jest łączną stawką zerową podatku od towarów i usług dla tego towaru, czy też opodatkowaniu podlegać będzie przy sprzedaży ww. towaru odrębnie książka – w wysokości 0% i płyta DVD – w wysokości 22%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy dodatkowe wynagrodzenie, należne rzecznikom dyscyplinarnym, o którym mowa w § 12 Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 24, poz. 121), wyznaczonym do pełnienia tej funkcji w polskich kontyngentach wojskowych jest wolne, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 83 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), od podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 35 ms