Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakup nawigacji satelitarnej

Czy faktura na zakup nawigacji satelitarnej za kwotę 1.700,-zł brutto może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 26 października 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie przepisów prawa podatkowego u z n a j e za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pod ...

Generowanie strony w 3 ms