Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozchód

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług rozchodu wewnętrznego paliwa do własnych samochodów ciężarowych.

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik zajmuje się handlem detalicznym i hurtowym paliwami oraz produkcją pieczywa. Spółka posiada samochody ciężarowe, które wykorzystywane są do prowadzonej działalności gospodarczej.Podatnik zwraca się z zapytaniem dot. zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usługrozchodu wewnętrznego paliwa do własnych samochodów ciężarowych, będących składnikami mają ...
Wnioskodawca uruchamiając w 2011 r. działalność gospodarczą - w miejsce działalności uprzednio zlikwidowanej - mógł dokonać wyboru nowej formy opodatkowania wg zasad ogólnych. Dokonując wyboru tej formy opodatkowania na zasadach ogólnych jest zobowiązany prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 31 ms