Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: antykwariat

Czy można dokonać spisu z natury w sposób wskazany w § 28 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 marca 2003 roku w przypadku kiedy nie prowadzi się typowej księgarni czy antykwariatu, a książki i broszury stanowią część sprzedawanego towaru

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 , § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 21 września 2006 roku (wpływ do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu dnia 28 września 2006 rok) uzupełnionego pismem z dnia 10 listopada 2 ...

Generowanie strony w 6 ms