Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wymóg

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy umieszczenia słów „ORYGINAŁ KOPIA” na fakturze elektronicznej.

P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 06 października 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 10 października 2006 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatko ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym występuje tzw. eksport pośredni czy też bezpośredni - art. 2 pkt. 8 lit. a i b ustawy o podatku od towarów i usług oraz kiedy Spółka może zastosować stawkę podatku 0% - art. 41 ust. 5-9 ustawy ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 22 ms