Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zniszczenie wyrobów akcyzowych

Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podst. § 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zmian.), w przypadku zniszczenia wyrobów akcyzowych, jeżeli przekaże powstały odpad tj. zniszczone wyroby akcyzowe do firmy odzyskującej odpady (utylizacyjnej), która w wyniku procesu odzysku uzyska m.in. alkohol etylowy?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy XXXXXXXX Sp. z o.o. z dnia ... w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zwolnie ...

Generowanie strony w 10 ms