Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tablica

Czy wydatki na 1) nabycie/wytworzenie udostępnianych kontrahentom-punktom handlowym materiałów „point of sale” („materiały wsparcia punktu sprzedaży” – przedmioty i urządzenia służące wyeksponowaniu i zareklamowaniu wyrobów Spółki, np. listwy napółkowe, bannery i szyldy reklamowe, plakaty, naklejki, standy, kasetony, maszyny, lodówki, automaty, meble, opatrzone logo), które pozostają własnością Spółki, w zamian za zobowiązanie do wykorzystania ich do ekspozycji i sprzedaży wyłącznie produktów Spółki oraz 2) serwis tych urządzeń są kosztami uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 13 września 2006 r. (data wpływu 14 września 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Czy, na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, świadczone w sposób wskazany usługi należy zaliczyć do usług najmu – dzierżawy, w stosunku co do których ustawodawca przewidział tzw. szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w VAT, tj. z chwilą otrzymania zapłaty nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub wystawionej fakturze?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy środki przekazane podwykonawcy w postaci poniesionych bezpośrednio przez Spółkę kosztów (nakładów rzeczowych) na modernizację placów zabaw są kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, tj. ujęcia kosztu w księgach rachunkowych (zaksięgowania) na podstawie otrzymanej od podwykonawcy faktury? Spółka jest organizatorem programu, którego celem jest m.in. kompleksowa modernizacja 10 istniejących, ogólnodostępnych, zaniedbanych placów zabaw w zamian za zamontowanie tablicy reklamowo–informacyjnej Spółki na minimum 2 lat od dnia odbioru zmodernizowanego placu zabaw.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 29 marca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowe ...

CIT - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup tablicy pamiątkowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem tablic informacyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w im ...

Ponieważ trzy urzędy, do których spółka zwracała się o wykładnię w tej sprawie udzielają sprzecznych informacji, a tablice amortyzowane są już od prawie 3 lat jako grupa 1 KŚT, Wnioskodawczyni zwraca się z pytaniem czy może wewnętrznie zmienić klasyfikację opierając się na piśmie z Urzędu Statystycznego i dalej je amortyzować już jako grupę 8?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 27 ms