Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wymiar czasu pracy

Czy jednorazowa wypłata zaległego wynagrodzenia za pracę na podstawie ugody sądowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 20.11.2006 r. wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem: czy jednorazowa wypłata zaległego wynagrodzenia za pracę na podstawie zawartej ugody sądowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca był pracownikiem Spółki z o.o. w okresie od 28.12.2003 r. do 31.12.2004 r. na podstawie umowy na czas określony. Po ...

Generowanie strony w 55 ms