Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyrok karny

Czy należy anulować sfałszowane faktury i skorygować podatek należny w przypadku kradzieży dokonanej przez pracownika, który wyrokiem sądu zobowiązany został do spłaty zagarniętego mienia?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 31.08.2006 r., uzupełnionego na żądanie tut. Organu w dniu 2.11.2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Generowanie strony w 3 ms