Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: banderola

Pytanie: Czy w przedstawiona interpretacja przepisów jest prawidłowa oraz w jaki sposób należy rozliczyć straty banderol, które nastąpiły w poniżej opisanych okolicznościach, tj. powstały one poza procesem oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 14 stycznia 2005r.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika numer A-55/02/06 z dnia 02.02.2006r. (wpływ do UC w Gliwicach dnia 07.02.2006r.) POSTANAWIAMocenić stanowisko podatnika, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawi ...

Czy w przypadku, gdy Spółka każdorazowo wskazuje do odbioru osoby inne niż te, które podpisują wniosek o wydanie banderol i jeśli zawsze te inne wskazane osoby są tymi samymi pracownikami Spółki, czy wówczas Spółka może złożyć we właściwym Urzędzie Celnym stałe pełnomocnictwo dla wskazanych osób, upoważniając je do każdorazowego odbierania banderol, bez potrzeby wystawiania każdorazowego umocowania do konkretnej ich partii?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr8, poz. 60) w związku z wnioskiem podatnika z dnia 27 listopada 2006 r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać przedstawione we wniosku stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. UZASADNIENIE Stan ...

Co zrobić, gdy część towaru sprzedajemy do stref bezcłowych, które przyjmują towar tylko i wyłącznie bez banderol?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 11.05.2007r. (data wpływu do Urzędu – 14.05.2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 30.05.2007r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Przenoszenie kosztów wytworzenia banderol na usługobiorcę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy Wnioskodawca może dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego przedmiotowej wódki z Danii do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a następnie dokonywać jej sprzedaży do sklepów wolnocłowych (zarejestrowanych handlowców), do składów podatkowych na terenie kraju oraz do składów podatkowych mieszczących się na terytorium innych krajów UE bez konieczności oznaczania wyrobów znakami akcyzy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Podróżny, który nie udaje się w podróż do innego państwa nie jest uprawniony do nabycia wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy bez ich oznaczenia, a w przypadku ich nabycia powstanie obowiązek oznaczenia tych wyrobów legalizacyjnymi znakami akcyzy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minist ...


Czy znaki akcyzy, pozostające u producenta zagranicznego po dokonaniu ich rozliczenia za daną partię produkcyjną, mogą pozostać u tego producenta po ich rozliczeniu (dłużej niż 3 miesiące od ich otrzymania) pod warunkiem, że będą wykorzystane na następne partie dostaw z zachowaniem 12 miesięcznego terminu ważności przewidzianego przez art. 107 ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

obrót wyrobami spirytusowymi z naniesionymi starymi znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

obrót wyrobami spirytusowymi z naniesionymi starymi znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

Generowanie strony w 44 ms