Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organ nadzoru

Dotyczy wynagrodzenia z tytułu zasiadania w organach nadzorujących osób prawnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.15 ust. 1 i 2 oraz ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.09.2006r (data wpływu 28.09.2006r) w sprawie udzielenia interpretacji co ...

Generowanie strony w 3 ms