Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: względy techniczne

Czy prawidłowe jest opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynku po byłej szkole wg stawki "pozostałe budynki"?

POSTANOWIENIE Burmistrz Miasta Lęborka działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz U Nr 8, poz. 60 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółka z o.o. z dnia 09.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektu położonego w L. wg stawki „pozostałe budynki” stwierdzam ...

Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo:1. Zaliczając przychody z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat za eksploatację lokali mieszkalnych do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?2. Traktując ewentualny dochód uzyskany z odsetek od nieuregulowanych w terminie w/w opłat jako podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego (zg z art. 17 ust. 1 pkt 44) pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 24 ms