Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata za wydanie prawa jazdy

- w sprawie poboru opłaty skarbowej za wydania decyzji (stanowisko nieprawidłowe), - w sprawie rejestracji pojazdu sprawie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu (stanowisko prawidłowe), - w sprawie opłaty skarbowej za wydanie prawa jazdy (stanowisko prawidłowe).

Prezydent Miasta ... działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 4, art. 14b, § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...

Generowanie strony w 9 ms