Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydawnictwo informacyjne

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów z tytułu sprzedaży wydawnictw informacyjnych, nie oznaczonych na podstawie odrębnych przepisów symbolem ISBN.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w złożonym wniosku, Podatnik dokonuje sprzedaży zewnętrznym osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym informatorów o przebiegu studiów stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych. Wydawnictwa te (w formie książkowej) posiadają symbol PKWiU 22.11.10. Część informatorów nie posiada symbolu ISBN i w związku z tym ich sprzedaż nie może korzystać ze stawki 7 % p ...

Czy wydatki na publikowanie na stronach internetowych oraz w formie papierowej bezpłatnego magazynu dla pacjentów stanowią w pełni odliczalne koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących do dnia 31.12.2006r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 06.06.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 19.06.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wydatki na publikowanie na stronach interne ...

Generowanie strony w 4 ms