Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lokal zastępczy

Czy w związku ze sprzedażą zamieszkanej nieruchomości, wydatki ponoszone na rozbiórkę i wysiedlenie mieszkańców zabudowań położonych na nieruchomości można uznać za koszt uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki XXX S. A z dnia 2 listopada 2006 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 8 listopada 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkow ...

Jednostka pyta czy wydatki poniesione na remont lokalu zastępczego będą stanowiły koszt podatkowy (pośrednio lub bezpośrednio)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dn. 21.12.2006 r., (data wpływu do tut. Urzędu 22.12.2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdz ...

Generowanie strony w 3 ms