Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: taryfa celna

Czy sos do potraw produkowany z koniaku stanowiącego alkohol etylowy jest wyrobem akcyzowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 07.08.2006r. (data wpływu do Urzędu – 17.08.2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 30.08.2006r. (data wpływu do Urzędu – 01.09.2006r.) postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu ...

Generowanie strony w 4 ms