Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana decyzji

Dotyczy sposobu poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych po otrzymaniu decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zmieniającej postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w sprawie zwolnienia z opodatkowania dochodów osób fizycznych finansowanych ze środków pochodzących z programów ramowych Unii Europejskiej w świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie obowiązku korekty rozliczeń z tytułu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodze ...


Czy Teatr postępuje prawidłowo odliczając podatek od towarów i usług naliczony przy zakupie wody źródlanej „Krynka” i dzierżawie dystrybutora do wody z podajnikiem w celu poprawy warunków pracy aktorów.

W wyniku wszczętego postanowieniem z dnia 07.12.2007 r. nr PPII/4430-336/RL/07 postępowania w sprawie zmiany z urzędu postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 10.08.2007 r. tut. organ ustalił następujący stan faktyczny: Wnioskiem z dnia 27.06.2007 r. Teatr Dramatyczny zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z zapytaniem, czy ...


Generowanie strony w 17 ms