Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: biegły skarbowy

Czy świadczenie usług biegłego skarbowego związane z wykonywaniem wycen pojazdów samochodowych i części nie jest obowiązkowo objęte podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 lipca 2006 r. (data wpływu do urzędu: 05 lipca 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z podatku od towarów i usług czynnoś ...

Generowanie strony w 22 ms