Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozporządzenie

Czy dotacja do nowych miejsc pracy jest zwolniona od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23? Spółka otrzymała w sierpniu 2006 r. dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na nowopowstałe miejsca pracy. Dotacja wyniosła 21,26% kosztów wynagrodzeń i składek ZUS określonej grupy pracowników.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Kiedy Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – czy zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług w rozliczeniu za okres, w którym Podatnik otrzymał fakturę, czy też zgodnie z art. 86 ust. 12 w/w ustawy w miesiącu kiedy uregulowana została płatność za towar powodująca nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel ?

Działając na podstawie przepisów: art.14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione ...


Czy rozporządzenie (zadysponowanie) majątkiem spółki – w ramach tzw. sprzedaży pozornej - przez nieuprawnionego do tego pracownika, który dokonał w tym celu sfałszowania faktury, stanowi dla pracodawcy (Podatnika) sprzedaż w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 13.12.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.12.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustal ...


Czy dokonując zakupu środków trwałych Spółka musi udowadniać nabycie prawa do rozporządzania zakupionym przedmiotem poprzez protokół odbioru, czy wystarczającym dokumentem będzie faktura VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy Spółka może korzystać z opodatkowania podatkiem tonażowym w roku 2007 i latach kolejnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Stosownie do § 18 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, w wystawionej nocie korygującej, wpisuje się dane z faktury z błędem.Natomiast stosownie do § 18 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia, jeśli powodem wystawienia noty korygującej jest pomyłka w nazwie, części adresu, lub numerze NIP nabywcy, to należy jako treść korygowaną i treść prawidłową wpisać dokładnie ten element, który zawierał błąd, czyli nazwę lub część adresu, lub numer NIP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...


Czy wystawienie dowodu wewnętrznego dokumentującego przekazanie ryb z własnego połowu do sklepu jest podstawą zaksięgowania ich jako towary handlowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 31 ms