Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakład optyczny

Czy wyrób okularów korekcyjnych wykonany z własnych materiałów należy traktować jako działalność wytwórczą i opodatkować stawka 5,5%, czy jako działalność usługową opodatkowaną 8,5 % ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu, działając na podstawie art. 217, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 93 ...

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy towaru wraz z usługą i dla świadczonej usługi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 11 ms