Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż części zamiennych do pojazdów

Czy w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki jawnej powstanie zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2006r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 12.01.2007r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w ...

W jaki sposób ustalić wartość początkową składników majątku wchodzących w skład jednoosobowego przedsiębiorstwa wniesionego jako wkład do nowo powstałej spółki jawnej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2006r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 12.01.2007r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Pragap o s t a n o w ...

Kiedy powstaje przychód należny z działalności gospodarczej w sytuacji otrzymywania premii pieniężnych (bonusów) w związku z przekroczeniem określonego poziomu obrotów? Spółka świadczy usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do tych pojazdów - opon i olejów samochodowych, akumulatorów. Z głównymi dostawcami podpisała umowy handlowe, w których zobowiązują się oni do udzielenia jej bonusów (premii pieniężnych) za zrealizowanie określonego poziomu obrotów z danym kontrahentem.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 29 ms